Top

SLUŽBY

Vypracovávame komplexné projekty v oblasti pozemných stavieb.

Spracovávané časti:

“VŠETKO POD JEDNOU STRECHOU.”

– stavebno –  architektonické riešenie

– technické zariadenie budov (zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika – rekuperácia, plynoinštalácia, elektroinštalácia )

– vizualizácie

– energetická hospodárnosť budov – projektové hodnotenie

– svetlotechnické posúdenie pre rodinné a bytové domy

– rozpočty stavieb

– zameranie skutkového stavu objektu

V spolupráci s našimi partnermi ponúkame:

– statické riešenie

– riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavieb

– elektroprojekty (silnoprúd, slaboprúd, bleskozvod)

– energetické certifikáty

–  poľohopisné a výškopisné zameranie územia

– projekty cestných stavieb a dopravného značenia

– projekty inžinierskych stavieb

Členenie projektov:

“U NÁS MÁTE ŠIROKÝ VÝBER PROJEKTOV.”

projekty rodinných domov: novostavby, prístavby, nadstavby a rekonštrukcie

– projekty bytových domov: novostavby, rekonštrukcie, obnova bytových domov

– projekty občianskej vybavenosti: domy smútku, supermarkety, polyfunkčné objekty, školské zariadenia atď.

– projekty drobných stavieb a iné: garáže, altánky, prístrešky, oplotenia, terénne úpravy

– projekty osadenia katalógových stavieb

– technické zariadenie budov: prípojky inžinierskych sieti, vnútorné a vonkajšie inštalácie plynu, vody, kanalizácie, elektroinštalácie, projekty studní atď.

– rozpočty stavieb: spracovanie rozpočtu stavby vrátane výkazu výmer.

Poradenská činnosť:

“NEVIETE SI RADY? MY VÁM PORADÍME”

Poskytujeme poradenstvo v rôznych fázach projektu.

V predprípravnej fáze:  poradenstvo pri kúpe pozemku. Zhodnotíme stav, možnosť prístupu, skontrolujeme dostupnosť inžinierskych sietí, navrhneme vhodnosť zastavania parcely, skontrolujeme či je parcela bez známych vecných bremien.

V prípravnej fáze: odhadneme predbežný náklad na stavbu rodinného domu podľa spracovanej architektonickej štúdie.

Pri výbere realizátora stavebných prác: pomôžeme Vám s výberom vhodného dodávateľa stavebných prác. Dáme spracovať cenovú ponuku napríklad na dodávku a montáž dreveného väzníkového krovu, prípadne iných častí stavby.

Pri realizácií stavby: pri našich projektoch zabezpečujeme po dohode s investorom autorský dozor.

Poskytujeme taktiež poradenstvo pri projektoch vypracovaných mimo našej kancelárie: výber vhodných stavebných materiálov, konzultácie a preverenie kritických detailov stavby.

Inžinierska činnosť:

“ZABEZPEČÍME KOMPLETNÚ inžiniersku činnosť

Spolu s našimi externými partnermi Vám zabezpečíme inžiniersku činnosť:

– pre vydanie územného rozhodnutia

– pre vydanie stavebného povolenia

– pre kolaudačné rozhodnutie

PARTNERI

Ak máte záujem o predbežnú cenovú ponuku prípadne iné informácie tak nás kontaktujte.

Košovská cesta 24,
Prievidza 971 01
(budova OSP)

+421 905 847 689
+421 907 045 609
+421 908 802 698