Top

STAVBA, KTORÚ PLÁNUJETE, BUDE NA CELÝ ŽIVOT. PRETO TREBA K JEJ NÁVRHU PRISTUPOVAŤ DÔSLEDNE A NEZANEDBAŤ HO

ZVERTE PROJEKT VAŠEJ STAVBY DO NAŠICH RÚK

SPRACOVÁVANÉ ČASTI
stavebno - architektonické riešenie, technické zariadenie budov, vizualizácie,energetická hospodárnosť budov, projektové hodnotenie
ČLENENIE PROJEKTOV
Projekty rodinných domov, bytových domov, občianskej vybavenosti, drobných stavieb a iné
PORADENSKÁ ČINNOSŤ
Poskytujeme poradenstvo v rôznych fázach projektu.
INŽINIERSKA ČINNOSŤ
Spolu s našimi externými partnermi Vám zabezpečíme vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

30+ ROKOV
SKÚSENOSTI

Máme dlhoročné skúsenosti vo vypracovaní komplexných projektov v oblasti pozemných stavieb a vieme ako poradiť pri kúpe pozamku, odhadnúť náklady na stavbu, odporúčiť vhodných dodávateľov, zabezpepečiť odborný dozor pri stavbe a mnoho iného.

0

projektantov

0

A VIAC PROJEKTOV

PARTNERI

Ak máte záujem o predbežnú cenovú ponuku prípadne iné informácie tak nás kontaktujte.

Košovská cesta 24,
Prievidza 971 01
(budova OSP)

+421 905 847 689
+421 907 045 609
+421 908 802 698